"Пазари Възраждане" ЕАД

Женски пазар

Женски пазар

masi-last

pavilioni-last

Необходими документи за кандидатстване за свободни обекти на Пазари „Женски пазар” и „Димитър Петков”
За фирми
1.Удостоверение от Агенция по вписване -копие
2.Актуално състояние от Агенцията по вписване-копие

За земеделски производители
1.Регистрационна карта/копие/ -заверена за текущата година
2Анкетна карта /копие/ заверена за текущата година
3.Булстат /копие/